Förvaltaren kontor

Vårt uppdrag: Workshop, inredningskoncept och bygghandlingar. Kund: Fastighets AB Förvaltaren.

forvaltaren_Bild+2.jpg
 

UTMANING
Skapa nya moderna aktivitetsbaserade miljöer i befintliga lokaler.

 
forvaltaren_Bild+1.jpg
 

LÖSNING
För Förvaltarens personal gick flytten från enskilda kontorsrum till öppen planlösning. TOL fick möjlighet att skapa nya moderna aktivitetsbaserade miljöer i de befintliga lokalerna. Med avstamp i workshops arbetade vi fram ett estetiskt och funktionellt inredningskoncept. Tysta rum och samtalsrum blev gröna ”stammar” som delar upp kontorslandskapet. Utifrån konceptidén och temat ”ett levande ekosystem” skapade TOL en kontorsmiljö med anpassad ekologiska hållbara lösningar.som källsortering i kök och textilklädda väggar för bättre akustik.

 
franskreformertakyrkan_09A6802.jpeg