GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.
TOL Arkitekter ansvarar för att de kontaktuppgifter som företaget har registrerade behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi har samlat uppgifter i form av mailadresser till personer som visat intresse för vårt företag, är våra kunder eller ingår i något av de nätverk vi är medlemmar i.
Vi sparar aldrig personlig information förutom namn och mailadress i något register.
Vi kommer aldrig att lämna ut någon persons uppgifter till annan part och de som inte vill vara med i vårt register kan maila oss på info@tolark.se så kommer vi att ta bort era uppgifter.
Vi sparar inte personuppgifter angående avslutad kundrelation i mer än tio år. Medarbetare som slutar finns med i våra register i två år. Dessa register lagras oåtkomligt och kan endast raderas av delägare.
Våra datorer har virusskydd och vi månar om våra kontakters trygghet samt följer den lagstiftning som finns.