Vi värnar om dig som kund

GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

TOL Arkitekter ansvarar för att de kontaktuppgifter som företaget har registrerats behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi har samlat in data i form av e-postadresser till personer som har visat intresse för vårt företag, våra kunder eller ingår i något av de nätverk vi är medlemmar i.

Vi sparar aldrig personlig information utöver namn och adress i något register.

Vi kommer aldrig att lämna ut någon personuppgifter till någon annan och de som inte vill vara med i vårt register kan maila oss på info@tolark.se och vi kommer att ta bort era uppgifter.

Vi sparar inte personuppgifter om avslutad kundrelation i mer än tio år. Medarbetare som Slutar can be found in our register for two years. Dessa register lagras oåtkomligt och kan endast raderas av delägare.

Våra datorer har virusskydd och vi garanterar vår kontaktors säkerhet samt följer lagstiftningen som finns.