Husarkitektur
       
     
Inredningsarkitektur
       
     
Ljusdesign
       
     
Processledning och workshop
       
     
Retaildesign
       
     
Husarkitektur
       
     
Husarkitektur

Koncept

Nybyggnad

Ombyggnad

Restaurering

Vårdplaner

Lokalprogram

Förfrågningshandlingar

Bygglovshandlingar

Planlösning

Yteffektivisering

Hyresgästanpassningar

Hanterande av myndighetskrav

Inredningsarkitektur
       
     
Inredningsarkitektur

Koncept

Behovsanalys

Lokalprogram

Färgsättning

Möbleringsplaner

Upphandling

Inköp

Rekvisita

Akustik

Specialritad inredning

Hanterande av myndighetskrav

Ergonomi

Ljusdesign
       
     
Ljusdesign

Ljuskoncept

Ritningsunderlag till el-projektör eller elektriker

Behovsanalys

Upplysning

Hanterande av myndighetskrav

Belysningsplan med produktspecifikation

Ljusutredningar

Provljussättningar

Specialarmaturer

Processledning och workshop
       
     
Processledning och workshop

Processledning

Workshop

Trendspaning

Marknadsplattsformsanalys

Organisationsutveckling

SWOT-analys

Scenarioanalys

Mood-board

Omvärld och framtidsstrategi

Retaildesign
       
     
Retaildesign

Kommersiell arkitektur

Kommersiell inredning

Masterplans

Konceptmanual

Kundvarv och gångstråk

Hyresgästanpassningar

Skyltmanual

Logistik

Planering av lastintag

Planlösning

Hanterande av myndighetskrav