St Pers skola

Vårt uppdrag: Program och förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Kund: Sigtuna Kommun.

sanktper_20160811_142231.jpg
 

UTMANING
Tillbyggnad, renovering och restaurering av en skola från 1957.

 
sanktper_hylla.jpg
 

LÖSNING
Det har blivit en ny planlösning med fler grupprum och allrum för att passa med en modern skolas behov. Renoveringen har utförts i en tidstypisk stil. Ljud och ljus i skolmiljön har prioriterats för att skapa bra förutsättningar för inlärning.

 
sanktper_20160811_141655.jpg