St Pers skola
       
     
Utmaning
       
     
Lösning
       
     
St Pers skola
       
     
St Pers skola

Vårt uppdrag: Program och förfrågningsunderlag för utförande entreprenad.

Byggår: 2016-2019

Kund: Sigtuna

Utmaning
       
     
Utmaning

Tillbyggnad, renovering och restaurering av en skola från 1957. 

Lösning
       
     
Lösning

Det har blivit en ny planlösning med fler grupprum och allrum för att passa med en modern skolas behov. Renoveringen har utförts i en tidstypisk stil. Ljud och ljus i skolmiljön har prioriterats för att skapa bra förutsättningar för inlärning.