Förvaltaren
       
     
Utmaning
       
     
Lösning
       
     
Förvaltaren
       
     
Förvaltaren

Vårt uppdrag: Workshop, inredningskoncept och bygghandlingar.
Byggår: 2010-2012 samt pågår
Kund: Fastighets AB Förvaltaren

Utmaning
       
     
Utmaning

Skapa nya moderna aktivitetsbaserade miljöer i befintliga lokaler.

Lösning
       
     
Lösning

För Förvaltarens personal gick flytten från enskilda kontorsrum till öppen planlösning. TOL fick möjlighet att skapa nya moderna aktivitetsbaserade miljöer i de befintliga lokalerna.
Med avstamp ur en workshop arbetade vi fram ett estetiskt och funktionellt inredningskoncept. Tysta rum och samtalsrum blev gröna ”stammar” som delar upp kontorslandskapet. Utifrån konceptidén och temat ”ett levande ekosystem” skapade TOL en kontorsmiljö med anpassad ekologiska hållbara lösningar.som källsortering i kök och textilklädda väggar för bättre akustik.