Falkbergsskolan
       
     
Utmaning
       
     
Lösning
       
     
Falkbergsskolan
       
     
Falkbergsskolan

Vårt uppdrag: nybyggnad av skola

Byggår: 2019-2021

Kund: Botkyrka kommun

Utmaning
       
     
Utmaning

Att arbeta fram ett förslag som innebär att aulan och matsalen blir kvar men allt övrigt rivs. Arkitektoniskt blev det en viktig parameter för den lösning som ritades fram. Två olika byggnader på olika höjder skall få en koppling till en ny skola i två plan. Den gamla skolan inrymmer skyddsrum för eventuell krigssituation. Även dessa måste rivas och byggas upp på nytt.

Lösning
       
     
Lösning

Den gamla skolan är från 1957 och består av många byggnader som ligger på olika nivåer. I den nya skolan kommer allt att vara tillgängligt och lätt att nå. Skolan kommer att bli skofri vilket skapar en lugn och trivsam atmosfär. För att få skolan att ansluta till de befintliga byggnaderna har vi föreslagit tegelfasader. Entrén i öster får en vacker gårdsbildning intill den gamla matsalsbyggnaden. Inredningen i skolan är tänkt att hålla över tid med slitstarka material och vacker smutstålig färgsättning.