Brage förskola
       
     
Utmaning
       
     
Lösning
       
     
Brage förskola
       
     
Brage förskola

Vårt uppdrag: Program och förfrågningsunderlag för utförande entreprenad.
Byggår: 2017-2019
Kund: Komfast, Sigtuna Kommun

Utmaning
       
     
Utmaning

Passivhus för 180 barn och 35 pedagoger. En nära noll energibyggnad med underhållsfri fasad.

Lösning
       
     
Lösning

Tvåvåningsbyggnad med tak för solceller och en spännande miljö för både barn och vuxna. Invändiga entréer samt invändiga utrymningstrappor ger projektet bostadskänsla. Två tydliga entréer mot parkering med välkomnande grindar möjliggör för bra situation vid hämtning och lämning. Kök och inlastning i nordvästra hörnet. Huvudentré samt personalingång väl synlig från gata.