Framtidens skola / by Carin Carlsdotter Denell

Spännande saker händer inom skolan. Tyvärr går det ganska långsamt; många skolor är gamla och har de förutsättningar de har. Men det går att bygga om dem och förändra förutsättningarna. Just nu byggs St Pers skola i Sigtuna kommun från 50-talet om för att anpassas till den nya läroplanen. TOL ritar, och vi kommer att berätta mer om projektet när allt står klart om cirka ett år. Den stora omställning som nu skett på kontorssidan är nu på väg att implementeras i skolan. Aktivitetsbaserad skola som tar tillvara alla elevers behov. I Täby kommun pratar man om skolan som är tillgänglig för alla. Ett mycket intressant grepp för förändring.

Utmaningarna är stora när man ritar och planerar skolor för framtiden.

Klassrummen måste bli mer flexibla och kunna delas av. Revirtänkande kan tas bort i miljöerna med lärare som delar med sig. Inget konstigt egentligen eftersom hela samhället går mot öppenhet och tillgänglighet. Olika rum behövs för olika aktiviteter. När man började med det aktivitetsbaserade arbetssättet på kontor var det många tekniska problem som skulle lösas men den största utmaningen är den psykosociala. I skolan finns lärarna med sina vanor men eleverna är unga och mottagliga. Det är för dem vi bygger skolan. Det viktigaste är att barnens behov kan tillgodoses. Därför behövs moderna skolor men nytt tänk. Många nya mötesplatser som underlättar för barnen i lärprocessen. Det behövs olika möbleringar och den klassiska korridoren måste tas bort. Viktigt när man gör alla dessa förändringar är att tänka på akustiken i skolmiljön. Den får inte glömmas bort.

TOL har just nu fler pågående ombyggnads projekt och nybyggnadsprojekt för skolor. Hur man gör skolor på nya sätt som är ekonomiskt, ekologist och pedagogiskt genomtänkta det är TOL`s utmaning. Alla parametrar är viktiga och det är i detaljerna och bearbetningen vi hittar de framtida möjligheterna.