Ny skola ersätter 50-talsskola i Tullinge / by Carin Carlsdotter Denell

Entré till nya Falkbergsskolan i Tullinge.

Entré till nya Falkbergsskolan i Tullinge.

2017 fattades beslut om att den gamla Falkbergsskolan i Tullinge skulle rivas och en ny byggas. TOL fick förmånen att arbeta fram det nya förslaget som innebär att aulan och matsalen blir kvar men allt i övrigt rivs. Många olika anledningar finns till beslutet att bevara aulan och matsalen men arkitektoniskt blev det förstås en viktig parameter för den lösning som vi nu ritat fram. Två olika byggnader på olika höjder skall få en koppling till en ny skola i två plan. Den gamla skolan inrymmer skyddsrum för eventuell krigssituation. Även dessa måste rivas och byggas upp på nytt.

Den gamla skolan är från 1957 och består av många byggnader som ligger på olika nivåer. I den nya skolan kommer allt att vara tillgängligt och lätt att nå. Den nya byggnaden kommer att kosta ca 200 miljoner. När utbildningsnämnden beslutat att riva skolan och bygga en ny hade man gått till botten med de olika alternativen. Det mest ekonomiska blev nybyggnad.

Skolan kommer att bli skofri vilket skapar en lugn och trivsam atmosfär. För att få skolan att ansluta till de befintliga byggnaderna har vi föreslagit tegelfasader och entrén i öster får en vacker gårdsbildning intill den gamla matsalsbyggnaden. Inredningen i skolan är tänkt att hålla över tid med slitstarka material och vacker smutstålig färgsättning.