Lunch med TOL möter näringslivschefen Anna Anderberg / by Matts Hildén

Anna Anderberg är ett riktigt charmtroll.

Anna Anderberg är ett riktigt charmtroll.

I anslutning till Botkyrka kommuns reception har Anna Anderberg skapat ett trivsamt näringslivskontor. Inredningen är i en pigg rosalila ton som utstrålar intensiv progress och framtidstro. Vi är här för att äta lunch och lära oss mer om pågående projekt i Botkyrka, eftersom TOL nyligen har fått ramavtal med kommunen. Botkyrka kommun ligger högt i nöjd kundindex av Sveriges kommuner, närmare bestämt 144:de plats, och inflyttningen är stor. När Botkyrka kommun beskriver sig själv är det med en slogan: ”långt ifrån lagom”.

Botkyrkabyggen, det kommunala bostadsbolaget, planerar att bygga ca 300 bostäder/år fram till år 2020.

En av kommunens största arbetsplatser är Alfa Laval, teknikföretaget som har sitt ursprung från ingenjören Gustav de La Vals uppfinningar. Anna nämner också ett intressant amerikanskt företag, Crane & Co, Ett spännande företag med hög kompetens inom sedel trycks teknik. Crane & Co förvärvade det anrika Tumba Bruk som länge varit leverantör av svenska sedlar och mynt och har utökat verksamheten till att även trycka sedlar till kunder på en internationell marknad.

Vad byggs då i kommunen?

På Näringslivskontoret är det full fart nu när Stockholm växer och marken blir allt värdefullare.
Botkyrka byggen, det kommunala bostadsbolaget, planerar att bygga ca 300 bostäder/år fram till år 2020. Exploateringskontoret arbetar för fullt och varje vecka inkommer ca 7-10 förfrågningar om markförvärv från byggbolag och andra aktörer. Det händer mycket och kommunen arbetar också med markanvisningar för handel.

I Botkyrka kommun utvecklar de nu ett nytt handelsområde, Botkyrka Södra Porten AB ihop med Skanska. Utvecklingen av detta område om 37 hektar beräknas ge 4000 nya arbetsplatser. Anna nämner andra spännande projekt-utvecklingsområden som Rikstens Företagspark, Loviseberg, Alfred Nobels Alle, Bovallen och Storvreten, där det skall byggas ca 2000 bostäder och ny kontors- samt industrimark.

Vi frågar Anna var ”svampen” ligger?

Huvudorten är Tumba och här finns kommunhuset nära till kommunikationer. Hallunda och Alby är två andra områden som växer med bostäder och kommunal service. Tullinge är villaområdet beläget nära Huddinge sjukhus. Kommunen har inte ett centrum utan består av en spännande blandning av mötesplatser.