Välbesökt seminarium om passivhus / by Carin Carlsdotter Denell

Simone Kreutzer,  IG Passivhus

Simone Kreutzer, IG Passivhus

Den 20 september bjöd TOL Arkitekter in till ett frukostseminarium om passivhus. Det blev fullsatt. Arkitekt Liselotte Westlund berättade om designprocessen av en förskola i Sigtuna. Passivhusexpert Simone Kreutzer berättade om de senaste trenderna och utvecklingen av passivhus. 

Med passion för passivhus

Simone Kreutzers passion är att bygga passivhus, gärna i trä. När hon kom till Sverige från Tyskland i början av 2000-talet inledde hon sin karriär på ett småhusföretag som ville sälja passivhus till den tyska marknaden. Till den svenska marknaden var det då betydligt svårare att sälja passivhus.

Simones som är utbildad till civilingenjör och arkitekt sökte efter nya utmaningar och började arbeta på Tyréns som energiexpert. Där kommer hon i kontakt med sin blivande man Tommy. Han är VVS konsult och de möts i gemensamma projekt. Så småningom bestämmer de sig för att starta ett gemensamt företag: Intressegrupp Passivhus, IGPH. Företaget är det enda företaget i Sverige som utbildar Passivhusexperter och Passivhushantverkare med Passivhusinstitutets certifiering.

Nu utbildar de passivhusexperter och är aktiva i pågående projekt för ett antal kommuner. Dessutom har Intressegrupp Passivhus över 60 medlemmar med samma passion för hållbara och kvalitetssäkrade passivhus. Den första passivhusförskolan de utförde var för ett modigt kommunalt bolag som bestämt sig för att bygga en passivhus förskola, Skogslundens förskola i Åkersberga, Österåker. IG Passivhus besök för intresserade och det var i samband med ett sådant studiebesök vi träffade Simone för första gången.

Vi frågar Simone vad som skiljer ett välisolerat hus från ett passivhus och får 5 tips:

  • Beräkna värmebehov och inte köpt energi.
  • Arkitekturen måste anpassa sig till passivhusets förutsättningar, tex skall det ha få hörn, måttliga fönster, här ligger en utmaningen att samköra detta med estetik och funktion.
  • Huset måste vara lufttätt och köldbryggsfritt så att energiförluster minimeras.
  • Simone vill att vi ska bygga klimatsmarta hus och det innebär materialval som håller över tid.
  • Ett bra beräkningsprogram där alla parametrar finns med. PHPP som är det program som används för att uppnå certifiering. Programmet innehåller förinstallerade klimatdata för många orter i världen samt en lång rad certifierade komponenter såsom passivhusfönster och ventilationsaggregat med de tekniska uppgifter som behövs för beräkningen. Programmet innehåller även ett BBR-datablad för direkt jämförelse med gällande nationella krav.

Simone och Tommy har byggt sitt eget hus, ett runt passivhus i Växjö. Genom att undvika hörn så undviker man materialmöten i vägg som behöver tätningar. För det är just det som är det viktiga när man ritar passivhus ”att undvika värmeförluster”.

Boverket definierar numera begreppet ”nära noll energi hus”, något som alla hus som byggs efter 2020 skall uppfylla, för att vi skall kunna nå upp till målen i klimatavtalet från Paris.

Vi avslutar vårt samtal med lite tankar kring arkitektur, kompakthet och stora atrier. Välkända arkitekter och Sveriges Arkitekter har ibland mindre förståelse för energilösningar. Det görs idag arkitekttävlingar vars syfte är att skapa passivhus och här uppstår ett dilemma eftersom passivhuset har vissa givna förutsättningar som kan hämma det arkitektoniska uttrycket.

Simone efterfrågar god arkitektur som också kan bli certifierad. Nu börjar det faktiskt hända saker på den svenska marknaden och intresset för passivhus och att bygga miljövänligt är nu stort både på den privata och offentliga marknaden. ”Passivhus är inget hot för arkitekturen utan en möjlighet,” säger Simone.