Det lilla kontoret med mänskligt perspektiv / by Carin Carlsdotter Denell

Kök hos RED

Kök hos RED

RED hade en vision om att skapa en arbetsmiljö med det lilla extra för var och en som arbetar där. En plats dit medarbetarna känner glädje att ta sig till, en miljö som bjuder på en skön atmosfär utanför det traditionella arbetslandskapet. RED hade en dröm om att skapa ett kontor utöver det vanliga. TOL fick en traditionell ritning på ett kontor men förändrade planlösningen helt. Efter en kort workshop med inspirationsbilder och visioner från industrilokaler med New York känsla började vi rita. Vi skapade en central lounge som ligger lite högre än kontoret i övrigt. RED ville gärna framhäva sitt engagemang i Indien så på väggarna finns stora bilder som illustrerar deras bidrag till en bättre värld. Alla medarbetare har sin egen plats med tysta rum, samtalsrum, lounge och tillgång till flexibla projektbordsplatser. Det stora centrala multiarbetsbordet för kreativa samarbeten används för allt; som t ex sortera kontrakt på eller som buffé när det är fest. Stora sköna ytor ger RED möjlighet att bli fler medarbetare och prestera på toppnivå. Vissa saker blir bra och ibland blir andra saker mindre bra. ”Men det finns tillfällen när saker och ting blir utomordentligt bra, helt enkelt outstanding” säger RED:s VD Ronald Rico